Anul înfiinţării asociaţiei:


2010

 

Misiunea asociaţiei:
Crearea reţelei naţionale a incubatoarelor şi a centrelor de afaceri, stabilirea relaţiilor internaţionale.

 

Viziunea asociaţiei:
Noi soluţii şi inovare în incubatoarele de afaceri.

 

Scopul asociaţiei:
Scopul asociaţiei constă în întărirea rolului incubatoarelor de afaceri în vederea dezvoltării economice a României prin elaborarea şi armonizarea aspectelor organizatorice, informaţionale şi teoretice ale incubatoarelor de afaceri.

 

Obiectivele asociaţiei:

Stabilirea relațiilor între administratorii incubatoarelor de afaceri

Stabilirea relaţiilor între firmele din incubatoarele de afaceri

Preluarea bunelor practici din UE şi promovarea realizărilor

Organizarea evenimentelor şi cursurilor de perfecţionare

Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale